Helseseminar i Norsk Cavalierklubb, 22.10.2011

 

Tema: Syringomyelia, foreleser Dr. Clare Rusbridge

 

Syringomyelia = SM

Chiari Malformation = CM

 

Syringomyelia er en utviklingssykdom og frekvensen av denne øker med hundens alder. Syringomyelia kan hos mennesker sees etter bilulykker, lammelser og andre store skader (posttraumatisk syringomyelia), men hos hund er dette svært sjelden da hunder som er påført så store skader som det her er snakk om i så godt som alle tilfeller blir avlivet.

 

Syringomyelia er væskefylte hulrom i sentralkanalen i ryggmargen, og mest vanlige årsak til Syringomyelia er endringer i foramen magnum.

 

Raser som har/kan få SM/CM:

l  Alle miniatyrhunder, samt staffordshire bullterrier

l  Spesielt: 

  Cavalier King Charles Spaniel

  King Charles Spaniel

  Griffon Bruxellois

  Affenpincher

  Malteser (miniatyr)

  Yorkshire terrier (miniatyr)

  Pomeranien (miniatyr)

  Chihuahua (miniatyr)

 

 

Det synes som at hunder med chiari malformasjon og syringomyelia har et misforhold mellom størrelsen på skallen, og størrelsen på hjernen (som skal ha plass inni skallen)

l  Skallens volum hos CKCS med tidlig utviklet SM (yngre enn 2 år), er signifikant mindre, enn hos CKCS fri for SM (eldre enn 5 år).

l  Hjernen hos en CKCS med SM er signifikant større, og spesielt hos en CKCS med tidlig utviklet SM.

l  Viktig: man kan IKKE se på hodeformen til en cavalier hvorvidt den har CM/SM. I den grad dette kan sees ligger området som er av betydning inni hundens nakke.

 

Symptomer:

l  Smerter

l  Uvanlige sovestillinger

l  Uvillig til aktivisering/turgåing

l  Vegrer seg for å hoppe/smerter ved hopping

l  Kløe mot skulderen/skulderregion:  ved oppspilthet, tur, berøring, påkledning og den typiske luftkløen som bare skjer i luften og ikke mot huden

l  mulig skjevhet i ryggen (hunden sees som en bue/s rett ovenfra

Tips: Dersom du har en hund som opptrer unormalt hjemme, i forbindelse med tur e.l. Så film det, ta bilder og bring dette til veterinæren for å vise hva som skjer.

 

Ikke alle hunder har symptomer på syringomyelia – dette av henger av vidden, bredden, diameteren på syrinx – og hvorvidt den er symmetrisk eller asymmetrisk, dvs plasseringen av den.

 

Det mest vanlige symptomet på CM/SM er smerter

 

Enhver hund med smerter – uavhengig av årsak – kan vise aggresjon eller frykt pga sine smerter. Et eksempel: En hund har syringomyelia, og hver gang den berøres ved nakken får den smerter/hodepine. Hunden vil etterhvert erfare at da den treffer mennesker, klappes den på hodet/nakke og dette gjør vondt – resultat er at den trekker seg unna i slike situasjoner og kan oppleves som redd. Dette gjelder uavhengig av hva som er årsak til smertene!

 

Diagnoser som kan forveksles med syringomyelia:

l  Andre årsaker til kløe (lus, midd, pelsmidd, allergi)

l  andre årsaker til smerter

l  øreinfeksjoner

l  mellomrøreinfeksjoner

l  Skiveutglidning i ryggen (disc disease)

 

Det finnes en rekke tilstander som kan forveksles med syringomyelia, og det er viktig å sjekke ut dette før man stiller en diagnose.

 

Behandling:

l  Ulike typer medisiner som drenerer væske/reduserer trykk

l  Kortisonpreparater siste utvei

l  Muligheter for operasjon, men prognosene er ikke veldig gode

 

Ved oppstart av medisiner kan det gå 2-4 uker før man ser effekt.

 

Alternativ behandling:

l  Husk at berøring kan være smertefullt!

l  Forsiktig massasje?

l  Laserterapi

l  ultralydterapi

l  akupunktur?

l  IKKE kiropraktikk/manipulasjon av ryggraden!

 

Forhindre syringomyelia – MRI og avlsanbefalinger

Vi har siden 2007 hatt avlsanbefalinger på bakgrunn av resultater fra MR-bilder. Disse vil inntil videre fortsette i bruk, og du finner informasjon om disse her  . Nyåret/Våren 2012 vil det iverksettes et avlsprogram for CKCS i England kalt BVA Health Scheme, dette kan du lese om her.   I den forbindelse vil det komme nye avlsretninglinjer, og disse bygger på resultater fra de retningslinjene som har vært i bruk i 4 år.  Retningslinjene blir noe mer detaljert, og aldersgrensen som i dag er på 2,5 år flyttes til 3 år. Dette er fordi man ser at forekomsten av SM på ulike alderstrinn gjør 3 år til et mer naturlig skille.

 

Et viktig budskap i seminaret, opplever jeg er at man må scanne flere generasjoner for å vite hva vi har med å gjøre. Skissen under illustrerer dette.

 

I tabellen er hannhunden i firkant, og tispe i sirkel.

Tabellen under viser en hannhund som er kode A, kombinert med to ulike tisper, begge kode D. 
I kombinasjonen til venstre kommer det tre avkom hvor alle er E, og i kombinasjonen til høyre får vi to avkom, begge A. Hvorfor denne forskjellen?

Hvis vi går et steg opp, og ser på besteforeldrene til valpene, så er morssiden til E-valpene begge D hunder, og morssiden til A valpene er en kombinasjon av en D og en A*. (A*= hund scannet til A etter fylte 5 år). Når det gjelder foreldrene til hannhunden, så ser vi at den ene er ukjent, og den andre A*. Takk til Tor Håkon, som tegnet tabellen i Paint etter en skisse brukt av Dr. Clare Rusbridge.

 Ellen Enger Müller, 26.10.2011

 

 

Hjem       Tilbake til Helse