Cemilies Vaniljekrem

"Frøya"

født/born 04.05.2020

 HD: A

AD: 0

Øyelyst: 

GR_PRA1: Normal (fra foreldre)

GR_PRA2: Normal (fra foreldre)

Stamtavle/Pedigree

Bilder av Frøya