Støtvigens Totally for Cemilie

"Tyra"

født/born 16.10.2020

 HD: B

AD: 0

Øyelyst: 

GR_PRA1: Normal (fra foreldre)

GR_PRA2: Normal (fra foreldre)

Tusen takk til kennel Støtvigen for denne flotte jenta! 

Stamtavle/Pedigree