Planer og kull

 

Irma og Rico fikk 5 valper 11.11.2014

 

 

 

**********************************************************************************************************************

Irma fikk fem flotte valper 11.11.2014 :-)

Foreldrene til valpene er Chivalrous's Vida Vanette "Irma" og N UCH Double Quest of a Exellent Choice "Rico"

Begge foreldrene er i tråd med NCKs retningslinjer helsesjekket på hjertet, øye og kneledd. 
Vi har i tillegg valgt å MR-skanne for syringomyeli, samt DNA sjekke for Curly coat syndrom og Episodic falling for å unngå å kombinerer to bærere. 
 

Du kan se mer om valpene og hvordan det går med dem her

***************************************************

Kjøper du cavaliervalp har du rett til å få med deg kopier av begge foreldrenes helseattester, uansett hvilken oppdretter du handler med. Norsk Cavalierklubb har i sine avlsretningslinjer at avlshunder skal ha utført hjertesjekk, kneleddsjekk (patella) og øyelysning utført av en spesialist. Derimot har ennå ikke alle cavalieroppdrettere mulighet til å MRIscanne. Det anbefales at hund under 4 år parres med hund over 4 år.

Norsk lundehundklubb har ingen krav til helseattester. Norsk lundehund er en utrydningstruet rase, og klubben  støtter opp om å avl på alle hunder som er klinisk friske i parringsøyeblikket.

***********************************************************************************************

C-kullet født 11.11.2014

B-kullet født 30.10.2013

A-kullet født 02.07.2011

 

***********************************************************

Oppskrift på valpekasse

Bildet viser 9 måneder gamle Irma som leker med Cemilies førstefødte valp Cemilies Tante Sofie, 5 uker gammel

*******************************************************************************

 

 

Hjem