Valpenes aller første måltid

Med besøkt av Elisabeth Vangsnes og hennes kamera ble valpenes aller første måltid foreviget. Det første måltidet ble inntatt den dagen de fylte 4 uker og bestod av Royal Canin starter spedd med geitemelk

Hjem      Planer og kull      B-kullet    Første uka    Andre uka   Tredje uka  Fjerde uka  Fotoshoot 4 uker gamle

Fotoshoot første måltid      Femte uka    Sjette uka    Syvende uka     Åttende uka